6945010198 Επαρχιακή Oδός Κέρκυρας - Πέλεκα - Αλεπού gctopinfo@gmail.com
 
 
 
 
 
 
GC TOP
Τοπογράφος | Αλεπού Κέρκυρας
 
 

Καλωσορίσατε στην επιχείρηση του Τοπογράφου Χαραλαμπόπουλου Γεώργιου στην Κέρκυρα, μια εξειδικευμένη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τοπογραφικών υπηρεσιών σε πολλούς τομείς.

 

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στις τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κτιρίων, προσφέροντας ακριβείς και εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε ανάγκη. Στηριζόμαστε στην τεχνογνωσία μας και στη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για να εξασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας αποτελέσματα σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση άδειας και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, όπως Κτηματολόγιο, Δασικοί Χάρτες, Συμβολαιογραφικές Πράξεις κ.ά. Επιπλέον, προσφέρουμε υπηρεσίες χαράξεων και οριοθετήσεων οικοπέδων και αγροτεμαχίων για να βοηθήσουμε στην αποφυγή πιθανών διενέξεων και προβλημάτων γύρω από τα ακίνητα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες 

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τις χαράξεις κτηρίων για εκσαφές θεμελιώσεων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό μας για την ασφαλή και ακριβή προετοιμασία του εδάφους για την κατασκευή των κτιρίων.

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες εντοπισμού οικοπέδων και αγροτεμαχίων βασιζόμενοι στα τοπογραφικά διαγράμματα, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων μας.

Η επιχείρησή μας εξειδικεύεται επίσης στην έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού για συμβόλαια και εταβιβάσεις ακινήτων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των ακινήτων σας με τους νόμους και τις διατάξεις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

gctopinfo@gmail.com
 
 

6945010198
 
 

Επαρχιακή Oδός Κέρκυρας - Πέλεκα - Αλεπού