6945010198 Επαρχιακή Oδός Κέρκυρας - Πέλεκα - Αλεπού gctopinfo@gmail.com
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
 
 
 
 
GC TOP
Τοπογράφος | Αλεπού Κέρκυρας
 

Ο τοπογράφος Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος στην Κέρκυρα προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στον τομέα της τοπογραφίας, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις για τη μέτρηση, την ανάλυση και την τεκμηρίωση ακινήτων και εδαφών.

 

Ο τοπογράφος Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος υιοθετεί συνεχώς τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες που αναπτύσσονται στον τομέα της τοπογραφίας, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεών του. Με πολυετή εμπειρία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό του, προσφέρει υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες, επικεντρωμένες στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών του.

 

Η φιλοσοφία μας είναι η παροχή των καλύτερων λύσεων, σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας πάντα την ακρίβεια, την ασφάλεια και την προστασία των συμφερόντων τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
 Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων
 Τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων
 Τοπογραφικές αποτυπώσεις κτιρίων
 Οριοθετήσεις οικοπέδων
 Χαράξεις οικοπέδων
 Χαράξεις αγροτεμαχίων
 Οριοθετήσεις αγροτεμαχίων
 Εντοπισμός οικοπέδων
 Εντοπισμός αγροτεμαχίων
 Βεβαίωση Μηχανικού για συμβόλαια ακινήτων
 Βεβαίωση Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων
 Δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο και ολοκλήρωση διαδικασιών
 Σύνταξη Τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση άδειας ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

gctopinfo@gmail.com
 
 

6945010198
 
 

Επαρχιακή Oδός Κέρκυρας - Πέλεκα - Αλεπού